Edukačný portál >
Kontakty
Generálne riaditeľstvo
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
Centrálna projektová kancelária
Röntgenova 26
850 05 Bratislava

tel: +421 2 68 20 99 10
fax: +421 2 68 20 99 68
E-mail: sekretariat.ba@mpc-edu.sk
  Ing. Henrieta Crkoňová   henrieta.crkonova@mpc-edu.sk
  Ing. Jarmila Tóthová   jarmila.tothova@mpc-edu.sk


Projektové kancelárie regionálnych pracovísk MPC
Banská Bystrica
Horná 97
975 46 Banská Bystrica

tel: +421 48 472 29 99
fax: +421 48 472 29 33
E-mail: sekretariat.bb@mpc-edu.sk

PaedDr. Jarmila Jakálová jarmila.jakalova@mpc-edu.sk
Ivana Mišániová ivana.misaniova@mpc-edu.sk
Mgr. Marta Hríbiková marta.hribikova@mpc-edu.sk
Mgr. Lucia Bučková lucia.buckova@mpc-edu.sk
Bratislava
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava

tel: +421 2 68 20 99 10
fax: +421 2 68 20 99 68
E-mail: sekretariat.ba@mpc-edu.sk

PaedDr. Eva Bruteničová eva.brutenicova@mpc-edu.sk
Eva Bachmayerová eva.bachmayerova@mpc-edu.sk
Bc. Michal Kukura michal.kukura@mpc-edu.sk
Mgr. Katarína Balažovičová katarina.balazovicova@mpc-edu.sk
Ing. Janka Lešková jana.leskova@mpc-edu.sk
Mgr. Správca Farkaš Zoltán zoltan.farkas@mpc-edu.sk
Košice
Zádielska 1
040 01 Košice

tel: +421 55 727 78 11
fax:
E-mail: sekretariat.ke@mpc-edu.sk

Mgr. Renáta Varhoľáková renata.varholakova@mpc-edu.sk
Mgr. Lucia Ilková lucia.ilkova@mpc-edu.sk
Lucia Mateszová lucia.mateszova@mpc-edu.sk
Ing. Ivana Nagyová ivana.nagyova@mpu-edu.sk
Nitra
Ul. kozmonautov 5
949 01 Nitra

tel: +421 37 642 60 40
fax:
E-mail: sekretariat.nr@mpc-edu.sk

PaedDr. Gabriela Droppová PhD. gabriela.droppova@mpc-edu.sk
Mgr. Eva Pupíková eva.pupikova@mpc-edu.sk
Monika Chňapeková monika.chnapekova@mpc-edu.sk
Gabriela Jakubíčková gabriela.jakubickova@mpc-edu.sk
Eva Jenisová eva.jenisova@mpc-edu.sk
Silvia Salamonová Silvia.Salamonova@mpc-edu.sk
Prešov
T. Ševčenka 11
080 02 Prešov

tel: +421 51 772 34 51
fax:
E-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk

PaedDr. Mária Mačáková maria.macakova@mpc-edu.sk
Ing. Martina Salanciová martina.salanciova@mpc-edu.sk
Mgr. Zuzana Lukáčová zuzana.lukacova@mpc-edu.sk
Mgr. Juraj Knapík juraj.knapik@mpc-edu.sk
Mgr. Zuzana Belasová Zuzana.Belasova@mpc-edu.sk
Ing. Vladimír Hutňan vladimir.hutnan@mpc-edu.sk
Mgr. Zuzana Mištová zuzana.mistova@mpc-edu.sk
Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín

tel: +421 32 744 33 68
fax: +421 32 744 33 67
E-mail: sekretariat.tn@mpc-edu.sk

PaedDr. Zdenka Raučinová zdenka.raucinova@mpc-edu.sk
Ing. Anna Dobiášová anna.dobiasova@mpc-edu.sk
Janka Bredschneiderová janka.bredschneiderova@mpc-edu.sk
Lýdia Adamovičová lydia.adamovicova@mpc-edu.sk
Trnava
Lomonosovova 2797/6
917 01 Trnava

tel: +421 33 598 37 18
fax:
E-mail: sekretariat.tt@mpc-edu.sk

Mgr. Monika Vaneková monika.vanekova@mpc-edu.sk
Adriana Tomeková adriana.tomekova@mpc-edu.sk
Jana Štibraná jana.stibrana@mpc-edu.sk
PaedDr. Silvia Mináriková silvia.minarikova@mpc-edu.sk
Žilina
Predmestská 1613
010 01 Žilina

tel: +421 41 565 87 11
fax:
E-mail: sekretariat.za@mpc-edu.sk

Mgr. Emília Petrovská emilia.petrovska@mpc-edu.sk
PaedDr. Anna Šurinová anna.surinova@mpc-edu.sk
Mgr. Dominika Skruteková dominika.skrutekova@mpc-edu.sk
Marcela Harvančáková marcela.harvancakova@mpc-edu.sk
Katarína Kossonová Katarina.Kossonova@mpc-edu.sk
Zuzana Macharová zuzana.macharova@mpc-edu.sk